Individueel

Muziektherapie

Sinds 2006 ben ik geregistreerd Muziektherapeut (anders benoemt geregistreerd vaktherapeut)

Wat is muziektherapie?
Muziektherapie is een ervaringsgerichte therapievorm. In de muziektherapie ga je vooral doèn. De nadruk ligt op de beleving en de ervaring binnen de muziek in het huidige moment.

“Wat je soms in 10 seconden beleeft, is niet te beschrijven met 1000 woorden.”

Muziektherapie is een methodische behandelvorm die kan bijdragen aan de behandeling van verschillende psychische- en cognitieve problemen.
Het heeft de bijzondere eigenschap dat het herinneringen, emoties en belevingen kan oproepen. Muziek kan zelfs lichamelijke reacties veroorzaken.

Muziek kan ook een middel zijn om gevoelens uit te drukken zonder woorden. Dat kan prettig zijn als je wel wilt communiceren over wat er in je om gaat, maar je bijvoorbeeld niet (meer) kunt praten of als je moeilijk de juiste woorden kunt vinden. Of als het te pijnlijk is om over iets te praten. Bijv. niet elk kind kan onder woorden brengen wat er aan de hand is. Muziektherapie geeft ze weer een stem. Muziek is dus ook een fijne vorm van communicatie.

Van al deze aspecten wordt tijdens muziektherapie gebruik gemaakt. De muziektherapeut weet hoe er met muziek kan worden gecommuniceerd en kan de cliënt begrijpen op een ander niveau dan wanneer er alleen gesproken zou worden. De muziektherapeut kan als het ware de muziek van de cliënt “lezen” en hierop inspelen tijdens de therapie.

Door gerichte ervaringen aan te bieden, kan er aan behandeldoelen worden gewerkt en kunnen problemen (non-verbaal) worden doorgewerkt. Na afloop van een muzikaal spel reflecteer je samen met de therapeut op de ervaringen tijdens het spel, maar de nadruk ligt vooral op het ervaren in de muziek zelf.

Het doel van muziektherapie is te zorgen voor een verandering, ontwikkeling, stabilisatie of acceptatie op emotioneel, gedragsmatig, cognitief, sociaal of lichamelijk niveau. Het draagt bij aan het verhelpen van blokkades op sociaal en /of emotioneel gebied, onder meer bij weinig zelfvertrouwen, depressie, faalangst, een diep verdriet, een traumatische ervaring en problemen veroorzaakt door een stoornis zoals ADHD, depressie of PTSS.

Als geregistreerd muziektherapeut geef ik behandelingen aan kinderen, jongeren en jonge volwassenen. Ik werk met muziek, zang, dans en beweging, drama, tekenen en schilderen.

Stap 1 is oriënterend gesprek. Daarna volgt afspraak voor een intakegesprek. Op basis daarvan, eventueel aangevuld met gegevens vanuit school of verwijzers, geef ik een advies over behandelmogelijkheden, de behandelduur en frequentie. Na een kennismaking- en observatiefase stel ik een definitief behandelplan op.

Vergoeding zorgverzekeraars
Zorgverzekeraars vergoeden (geheel of een deel van) muziektherapie als een aanvullende verzekering is afgesloten. Ook zijn er mogelijkheden voor vergoeding van activerende begeleiding via een Persoons Gebonden Budget (PGB).

 

“Ik ben minder bezig met wat een ander van me vindt. Ik ben gelukkiger en sterker en ik doe meer mijn eigen ding.”

“Ik durf meer mijn mening te geven. Ik durf iets terug te zeggen.”

“Mijn zoon is vrolijker de laatste tijd.”

“Het gaat nu beter op school.”

“Ze is meer open. Ze praat meer en vertelt meer over zichzelf.”

“Ik slaap nu beter. Ik heb minder stress. Als ik stress heb, weet ik nu wat ik moet doen om rustig te worden”

Voor meer informatie over muziektherapie kijk op www.nvvmt.nl

 

Martina Tobin

Geregistreerd Muziektherapeut
Registratienummer NVvMT 2361 (Lidmaatschap Federatie Vaktherapeutische Beroepen en NVvMT (Nederlandse Vereniging voor Muziektherapie)
AGB-Code: 90107070

T 0654-917051

E muziektherapie@planet.nl of info@martinatobin.nl